Algemene voorwaarden (vanaf 10/4/22)

Verkoopsvoorwaarden 

Prijsoffertes

De prijsoffertes zijn geldig gedurende een periode van 1 maand behoudens andersluidend
uitdrukkelijk beding.

Uitvoering van de overeenkomst

- M.b.t. leveringen: In geval van aanvaarding van de offerte, verbindt de klant er zich toe ten laatste bij levering, de integrale verkoopsprijs van de goederen te betalen. In geval van niet- betaling is Vranken J. bvba op geen enkele wijze gehouden enige levering uit te voeren. In geval van annulering/ontbinding van de overeenkomst is de in gebreke blijvende partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 40% van de prijs van de goederen en/of de werken. In geval van niet-tijdige betaling, dient de overeenkomst lastens de ingebrekeblijvende klant als geannuleerd/ontbonden te worden.
-M.b.t. aannemingswerken: In geval van aanvaarding van de offerte, verbindt de klant er zich
toe, behoudens andersluidend percentage, een voorschot van 30% te betalen. In geval van
niet-betaling van het voorschot is Vranken J. bvba op geen enkele wijze gehouden enige
prestatie of levering uit te voeren. Eén en ander doet op geen enkele wijze afbreuk aan het
bestaan van de overeenkomst en de niet-betaling, binnen de 10 dagen na uitdrukkelijke
ingebrekestelling door Vranken J. bvba, staat gelijk aan een éénzijdige ontbinding van de
overeenkomst door de klant. In geval van annulering/ontbinding is de in gebrekeblijvende partij
een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 40% van de prijs van de
goederen en/of werken.

Eventuele klachten dienen binnen de termijn van 2 weken ter kennis gebracht worden van Vranken J. bvba.

Betalingen

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal er bij een eerste aanmaning een
administratieve kost van 10 euro aangerekend worden. Bij een tweede aanmaning is de klant
ook intresten ten belope van 1% per begonnen maand, alsmede een forfaitaire
schadevergoeding van 10% op factuurbedrag verschuldigd.

Werkuurtarieven 

- Van maandag tot vrijdag van 6u-18u: 65 euro/man/uur 

- Door de week buiten de normale werkuren: geldende tarieven aan 150%

- Zaterdag: geldende tarieven aan 150%

- Zondag en feestdagen: geldende tarieven aan  200%

- Wenst u dat we materialen plaatsen die niet bij ons zijn aangekocht:

90 euro/man/uur

-  Bij werken <1 uur wordt forfaitair 1 werkuur/man en 1x voorrijkosten/man aangerekend.

Alles meer dan een uur wordt verrekend aan de werkelijk gepresteerde tijd.

Prijzen zijn exclusief BTW.

Voorrijkosten

- Hasselt 35 euro/man/dag

- Kortessem, Alken, Wellen, Genk, Diepenbeek, Zonhoven, Lummen, Heusden-Zolder, Herk-de-Stad, Nieuwerkerken: 45 euro/man/dag

- Diest, Halen, Geetbets, Zoutleeuw, Sint-Truiden, Borgloon, Tongeren, Hoeselt, Bilzen, Zutendaal, As, Houthalen-Helchteren, Beringen: 55 euro/man/dag

- Alles buiten de vermelde regio's 1.50 euro/km (a.d.h.v. routenet geteld vanaf de maatschappelijke zetel)

- Door de week buiten de normale uren : geldende tarieven aan 150%.

- Zaterdag: geldende tarieven aan 150%

- Zondag en feestdagen: geldende tarieven aan 200%

Prijzen zijn exclusief BTW.

Onderhoudstarieven

Gas- en stookolieketels met een vermogen <40kw

- Gas= 125 euro + voorrijkosten desbetreffende regio en exclusief de onderdelen die dienen vervangen te worden

- Mazout= 135 euro + voorrijkosten desbetreffende regio en exclusief de onderdelen die dienen vervangen te worden

Gas- en stookolieketels met een vermogen ≥40 kw en <70 kw

- Gas= 165 euro + voorrijkosten desbetreffende regio en exlusief de onderdelen die dienen vervangen te worden

- Mazout= 175 euro + voorrijkosten desbetreffende regio en exclusief de onderdelen die dienen vervangen te worden

Gas- en stookolieketels met een vermogen ≥70 kw

Prijzen op aanvraag

Ter info:

Indien er meerdere onderhouden op éénzelfde adres na elkaar en op dezelfde dag ingepland kunnen worden, zal er maar 1x voorijkosten aangerekend worden.

Deze voorrijkost zal dan gedeeld worden door het aantal klanten op datzelfde adres.

Prijzen zijn exclusief BTW.

Prijs materialen

De gebruikte materialen worden aan de geldende brutoprijzen aangerekend.

Voor bepaalde werken zal er ook steeds een forfait voor klein materiaal aangerekend worden.

Deze forfait is steeds afhankelijk van de grootte/volume van de werkzaamheden.

Indien er prijzen mondeling aan de klanten worden doorgegeven, zijn deze steeds exclusief btw.